Bušenje bunara

Datum objave

23.07.2017 15:00

Koja vrsta bunara Vam je potrebna?

Klasični bunar sa betonskim cijevima

Vrsta objekta

Poljoprivredni objekat

Molimo upišite kojeg promjera želite da bude bunar

5 m

Koje dubine želite da bude bunar

10 m

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana