Čuvanje djece

Datum objave

11.11.2016 00:47

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

1 - 2 godine,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Više puta sedmično

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: Zavisi ,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ostalo: Zavisi ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Da bude od povjerenja