Montaža video materijala

Datum objave

11.11.2016 08:08

Koju vrstu video materijala je potrebno montirati?

Promotivni video,

Dužina nemontiranog materijala

60 - 120 minuta

Koliku dužinu montiranog materijala želite?

60 - 120 minuta

Koja vrsta dodatne usluge Vam je potrebna?

Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je