Stolarski radovi

Datum objave

11.11.2016 09:09

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo:

Na kojem predmetu je potreban rad?

Vrata,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Upitanju je postavljanje vrata rezanje stika pod uglom i busenje za bravu