Reparacija turbina

Datum objave

11.11.2016 09:19

Za koju vrstu vozila je potrebna reparacija?

Gospodarsko

Koja vrsta kvara je u pitanju?

Zakašnjelo podmazivanje ili izostanak podmazivanja,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno