Časovi iz italijanskog jezika

Datum objave

11.11.2016 17:42

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja italijanskog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Lično, u školi za jezike, Preko Skype-a,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je