Prijevoz putnika

Datum objave

11.11.2016 18:22

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u jednom pravcu

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

4

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Automobil

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prevoz

Sarajevo - Pofalici

Molimo upišite lokaciju/e na koje Vam je potreban prevoz

Jahorina

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

09-12-2016

Imate li dodati još neke informacije?

Ne