Kurs informatike

Datum objave

12.11.2016 02:35

Šta želite da naučite na kursu?

Pravljenje web stranica, Ostalo: C++,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Više puta sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

60 minuta

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Ponedjeljak, Petak, Subota,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Između 12 - 15h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je