Stolarski radovi

Datum objave

12.11.2016 17:16

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak

Na kojem predmetu je potreban rad?

Ostalo: sto ,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stolara

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Potrebno je farbanje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

treba izbrusiti sto za dnevnu sobu i ofarbati ga da djeluje malo retro (bez boja )