Kurs informatike

Datum objave

12.11.2016 17:51

Šta želite da naučite na kursu?

Photoshop,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Jednom sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

30 - 45 minuta

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Petak,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Poslije 18h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je