Kurs informatike

Datum objave

12.11.2016 19:22

Šta želite da naučite na kursu?

Pravljenje web stranica, Ostalo: windows server 2012 r2,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Preporučeno od instruktora

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

Preporučeno od instruktora

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Poslije 18h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana