Vanjske vodovodne instalacije i zamjena

Datum objave

29.08.2017 17:44

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove,

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Vodovod,

Imate dodati još neke informacije?

,

Vrsta objekta

Kuća,

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: postavljanje ventila za regrupaciju pritiska u saht,