Stolarski radovi

Datum objave

29.08.2017 20:16

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stolara,

Na kojem predmetu je potreban rad?

Police,

Imate dodati još neke informacije?

,

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Potrebno je lakiranje, Potrebno je farbanje,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada,