Malterisanje

Datum objave

29.08.2017 22:34

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi, Plafon,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Cigla,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

Više od 100 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je