Prevodilac njemačkog jezika

Datum objave

30.08.2017 14:04

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: prevod teksta

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Ostalo:

U kojem formatu se dokument nalazi?

PDF dokument

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

3

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana