Pisanje životopisa (CV-a)

Datum objave

13.11.2016 09:01

Zbog čega Vam je potrebna ova usluga?

Želim da dobijem prvi posao

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pisanje životopisa (CV-a),

U kojoj industriji planirate raditi?

Zdravstvo

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana