Popravak krovnih konstrukcija

Datum objave

31.08.2017 11:58

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: popravak rogova krova,

Od kojeg materijala je krov?

Crijep

Da li imate garanciju na krov?

Ne

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana