Servis i održavanje septičkih jama

Datum objave

31.08.2017 14:16

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

Više od 5

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Usluga po preporuci stručnjaka

Koju vrstu problema imate?

Ne postoji problem, potreban je samo redovni servis

Vrsta septičke jame

Septička jama sa kanalizacijskim odvodom

Koji dio je potrebno servisirati?

Odvodne cijevi

Kojeg kapaciteta je septički tank?

Više od 20 000 l

Kada ste zadnji put radili servis?

Prije 1 - 2 godine

Koliko dugo ovaj problem postoji?

Odnedavno

Da li ćete Vi obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Da, ali potrebna mi je pomoć stručnjaka

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je