Ostale električarske usluge

Datum objave

31.08.2017 16:18

Imate dodati još neke informacije?

Svijetlo treperi kada se tek uključi, nakon par minuta prestane treperiti ,

Na kojoj vrsti instalacija je potreban rad?

Svjetla,

O kojoj vrsti problema je riječ?

Problem u napajanju,

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Stan,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Da li je rad potreban u zatvorenom ili na otvorenom prostoru?

U zatvorenom prostoru,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, uz pomoć stručnog lica (izvođača rada),

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak,