Postavljanje kanalizacione instalacije

Datum objave

01.09.2017 20:41

Gdje želite postaviti kanalizacione instalacije?

Kanalizaciona instalacija u dvorištu,

Za koje sanitarije je potrebno uraditi odvod otpadne vode?

WC šolja,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da vodoinstalater obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je