Postavljanje pločica

Datum objave

01.09.2017 21:36

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Kuhinja,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Zid, Pod, Kada / tuš kabina,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

40 m2

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Keramičke pločice

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Beton,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Ne, nema postojećeg materijala

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Živim u Austriji, tu imam stan u kojem treba renovirati kupatilo. Dobro plaćam.