Krečenje

Datum objave

02.09.2017 18:08

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

25 kvadrata Stan

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana