Postavljanje vrata

Datum objave

02.09.2017 20:23

Koliko vrata je potrebno instalirati ili zamijeniti?

Ostalo: 7

Koja je veličina okvira Vaših vrata?

85x200

Da li ste već obezbijedili vrata za Vaš projekat?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi vrata

O kojoj vrsti vrata je riječ?

Sobna vrata,

Od kojeg materijala su Vaša nova vrata?

Drvo,

Da li mijenjate postojeća vrata?

Da, mijenjam postojeća vrata

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Postavljanje novog okvira oko vrata,

Vrsta objekta

Stan

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana