Prevodilac njemačkog jezika

Datum objave

03.09.2017 19:10

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Prevod

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Naučni

U kojem formatu se dokument nalazi?

Printani dokument

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

5

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana