Stolarski radovi

Datum objave

04.09.2017 08:22

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stolara,

Na kojem predmetu je potreban rad?

Vrata,

Imate dodati još neke informacije?

Popravak stokova i vrata ,

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak,