Izgradnja novog objekta

Datum objave

13.11.2016 14:35

Koju vrstu objekta želite graditi?

Ostalo: Izgradnja apartmana na Jahorini

Postoji li plan / nacrt budućeg objekta?

Da, postoji nacrt budućeg objekta

Da li ste već dobili potrebne dozvole?

Još sam u procesu dobijanja potrebnih dozvola

Koja je približna kvadratura objekta kojeg planirate graditi?

200 - 300 m2

Na koliko etaža će biti objekat?

Na tri etaže

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je