Odvoz otpada

Datum objave

05.09.2017 14:01

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Smeće/šut,

Za koliko vreća otpada je potreban odvoz?

Ostalo: Renovira se prostor, pa su ruseni pregradbeni zidovi i laminat kanalice sve potrebno odnjeti na smece. Lokacija centar 5. Sprat bez lifta

Da li je potrebno i iznošenje otpada ili samo odvoz?

Potrebno je iznošenje i odvoz otpada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je