Zidarske usluge

Datum objave

05.09.2017 15:43

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Zidanje i malterisanje vrata nakon uklanjanja štokova

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Na čemu je potreban rad?

Ostalo: dijelu gdje su štokovi,

Koja vrsta završnog rada Vam je potrebna?

Završni sloj sa teksturom, Malterisanje,

Molimo opišite detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Potrebno je ukloniti štokove i malterisati prolaz

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

nemam