Popravak vodovodnih instalacija

Datum objave

05.09.2017 16:44

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti sav potreban materijal i dijelove,

Da li je određeni dio objekta poplavljen?

Ne,

Uz koji uređaj/e je vezan kvar?

Ništa od ponuđenog,

Od kojeg materijala su cijevi?

PVC,

Koje vrijeme Vam najviše odgovara za izvođenje radova?

Između 15 i 18 h,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Imate dodati još neke informacije?

,

Na koji način je Vaš objekat priključen na vodovod i kanalizaciju?

Gradski vodovod,

Vrsta objekta

Stan,

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: Postavljanje vodomjera,