Prijevoz putnika

Datum objave

05.09.2017 21:51

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Poslovne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u oba pravca

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Više od 7

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

Oktobru

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Minibus

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

Prevoz Sarajevo Mostar i Mostar Sarajevo 10/10/2017

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Sarajevo

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Poslovne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje na više lokacija

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Ostalo: 14 putnika

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Minibus

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijemeMolimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

Sarajevo

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevozMolimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Sarajevo Mostar

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokacijuUkoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

Nemam tacan datum

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

Ako je moguce francuski ili engleski

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?Kada Vam treba odabrana usluga?

Poslovne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?Imate li dodati još neke informacije?

Putovanje u oba pravca