Malterisanje

Datum objave

06.09.2017 04:37

Koji dio je potrebno malterisati?

Ostalo: unuarnji zid,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Ostalo: cigla,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Ostalo: stambena zgrada

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

Ostalo: 2.500m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

14-09-2017