Kurs informatike

Datum objave

13.11.2016 15:40

Šta želite da naučite na kursu?

Microsoft Excel, Microsoft Word, Prezentacije (Power Point), Pravljenje web stranica,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Preporučeno od instruktora

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

30 - 45 minuta

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Srijeda, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Poslije 18h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je