Postavljanje fasade

Datum objave

06.09.2017 21:39

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 10

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na tri etaže

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Ne, potrebno je da izvođač radova sve obezbijedi

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je