Postavljanje parketa

Datum objave

07.09.2017 08:30

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Postavljanje novog parketa

Ukupan broj prostorija u kojima je potreban rad

1 prostorija

Koja je približna kvadratura prostora u kojem je potreban rad?

Manje od 50 m2

Koja podna obloga je trenutno postavljena?

Beton,

Od kojeg materijala je postojeća podloga ispod vašeg poda?

Beton

Koju vrstu parketa želite postaviti?

Po preporuci stolara

Dodatne informacije

Ništa od ponuđenog,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Vrsta objekta

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je