Zamjena guma

Datum objave

13.11.2016 15:42

Molimo upišite model i godište Vašeg vozila?

Golf 2 1985

Koju vrstu gume želite postaviti?

Zimske

Koje veličine su gume?

15"

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je