Prijevoz putnika

Datum objave

07.09.2017 13:03

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u oba pravca

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Ostalo: 2

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

prevoz do jahorine i nazad ali drugi dan

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Automobil

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

Kod Vijećnice, 17h, 08.09.2017.

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Jahorina, hotel Termag

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

Ispred hotela Termag, 10.09.2017. oko 15h

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

08-09-2017