Pisanje životopisa (CV-a)

Datum objave

07.09.2017 17:09

Zbog čega Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo:

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pisanje životopisa (CV-a),

U kojoj industriji planirate raditi?

Zdravstvo

Na kojem jeziku je potreban CV/popratno pismo?

Njemački,

Za koje tržište je potreban CV/popratno pismo?

Strano

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana