Izvođenje radova bagerom

Datum objave

07.09.2017 17:12

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Uklanjanje otpada,

Da li Vam je potrebno odvoženje otpada?

Da, potreban je odvoz otpada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je