Lakiranje/farbanje parketa

Datum objave

08.09.2017 16:50

Koja vrsta usluge vam je potrebna?

Brušenje, Lakiranje, Farbanje,

U koliko prostorija je potreban rad?

Ostalo: 5

Koja je približna kvadratura ukupnog rada?

Ostalo: 60

Vrsta parketa

Puno drvo

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Brušenje i lakiranje parketa te renovacija postojeće stolarije.Stplariju je potrebno ošmirglati i prefarbati,eventualna oštećenja kitovati.