Postavljanje estriha

Datum objave

08.09.2017 23:45

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Na koliko površinu je potrebno nanošenje estriha?

80 do 100 m2,

Koju vrstu estriha želite?

Suhi estrih,

Imate dodati još neke informacije?

,