Postavljanje fasade

Datum objave

09.09.2017 13:33

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

5 cm

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na jednu etažu

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Ne, farbanje fasade nije potrebno

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, uz preporuku izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno