Malterisanje

Datum objave

09.09.2017 13:37

Koji dio je potrebno malterisati?

Fasada,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Cigla,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

75 - 100 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana