Procjena vrijednosti umjetnina

Datum objave

09.09.2017 17:24

Za koju vrstu umjetničkog djela je potrebna procjena?

Slika,

Za koliko predmeta je potrebna procjena?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je