Postavljanje fasade

Datum objave

09.09.2017 19:19

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 8

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na tri etaže

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, ja ću obezbijediti sve što je potrebno

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana