Čuvanje djece

Datum objave

10.09.2017 12:10

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

Ostalo: NEBITNO,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: SVAKI DAN

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Prije 8 h, Ostalo: ,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno