Kurs knjigovodstva i računovodstva

Datum objave

10.09.2017 13:18

U koje svrhe Vam je potrebno pohađanje ovog kursa?

U privatne svrhe

Šta želite pohađati?

Računovodstvo,

Imate li prethodnog iskustva?

Ne

Koliko imate godina?

25 - 35 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Ne