Postavljanje pločica

Datum objave

10.09.2017 20:57

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

Ostalo: Malo kupatilo wc 1X1.60,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Pod, Zid,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Da, potrebno je ukloniti postojeći materijal,

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Da, uz pomoć stručnjaka,

Imate dodati još neke informacije?

Potrebne su sanitatije I plocice za mali wc I cijevi,

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Po preporuci stručnjaka,

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Beton,

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Kupatilo,