Nošenje teških predmeta/stvari

Datum objave

11.09.2017 13:29

Molimo upišite koju vrstu stvari / predmeta Vam je potrebno prenijeti?

Ves masina x2

Molimo upišite adresu utovara

Dobrinja marin dvor jednu masinu a drugu s marin dvora nazad na dobrinju

Koja je udaljenost istovara stvari?

Ostalo: Dobrinja marin dvor i marin dvor dobrinja. Zamijeniti masine u 2 stana

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana