Škola gitare

Datum objave

12.09.2017 18:18

Koliko imate godina?

18 - 25 godina

Znate li čitati notni sistem?

Da

Imate li prethodno formalno obrazovanje (iskustvo)?

Nemam formalno obrazovanje, sam/a sam naučio/la svirati

Posjedujete li svoju gitaru?

Da, posjedujem svoju gitaru

Kojim danima želite pohađati školu?

Utorak,

U koje vrijeme želite pohađati školu?

Između 15 - 18 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je