Škola šivanja

Datum objave

13.09.2017 07:14

Imate li prethodnog iskustva?

Početno iskustvo

Koliko imate godina?

65+ godina

Koliko često želite pohađati časove?

Po preporuci instruktora

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

Po preporuci instruktora

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 12 - 15 h

Koliko dugo planirate pohađati časove?

Kratkoročno

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Ne